Milloin puheterapiaan?

 • Puheen ja kielen kehitys on viivästynyt
 • Puheen ymmärtämisessä ja/tai tuottamisessa on vaikeuksia
 • Puhe on epäselvää
 • Lukemisessa ja kirjoittamisessa on vaikeuksia
 • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tueksi tarvitaan puhetta tukevia ja/tai korvaavia keinoja

Miten toteutan puheterapian

 • yksilöterapiana asiakkaalle tutussa ympäristössä esimerkiksi asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa. Terapia voidaan toteuttaa myös vastaanotolla tai etänä.
 • suomenkielellä
 • terapialle asetettujen tavoitteiden mukaisesti (GAS-tavoite- ja arviointimenetelmä)
 • tutkittuja ja yleisesti hyväksyttyjä kuntoutusmenetelmiä käyttäen

Miten puheterapiaan?

Kokemukseni ja erityisosaamiseni

 • Yli 30 vuoden antama monipuolinen kokemus ja säännöllinen koulutus
  • lasten puheterapiasta
  • puheen ja kielen kehityksellisistä häiriöistä
  • vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kuntoutuksesta
  • puhemotoriikan kuntoutuksesta
  • lukemisen ja kirjoittamisen kuntoutuksesta
  • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käytöstä